Химический состав титана


Марка сплава Тип Температура полиморфного превращения Химический состав
Основные компоненты Примеси не более
Al Mn Mo V Zr Cr Sn Ci Fe Ост C Fe Si Zr O2 N2 H2 Ост
ВТ1-00 a 885-890 - - - - - - - - - - 0,05 0,15 0,08 - 0,1 0,04 0,008 0,1
ВТ1-00с(ф)     0,15                   0,04 0,13 0,07   0,1 0,03 0,003 0,09
ВТ1-00пл     0,05                   0,03 0,05 0,05   0,09 0,02 0,006 0,09
ВТ1-00л(ж)втр     0,015                   0,04 0,1 0,07   0,09 0,03 0,006 0,09
ВТ1-00     0,08                   0,02 0,05 0,07   0,041 0,02 0,002 0,1
ВТ1-0 a 885-900 - - - - - - - - - - 0,07 0,25 0,1   0,3 0,04 0,1 0,3
ВТ1-0 элф     0,3-0,6                   0,06 0,05 0,08   0,17 0,03 0,005 0,25
ВТ1-0 л, тр     0,5                   0,06 0,25 0,08   0,17 0,03 0,005 0,25
ВТ1-0 л(о) ряд     0,7                   0,06 0,25 0,08   0,17 0,03 0,005 0,25
ВТ1-2                           1,5 0,15   0,3 0,15 0,01 0,3
2ВТ1-0     1,1 0,3 0,8 0,85 0,7 0,35 0,5       0,06 0,28 0,08   0,18 0,03 0,008 0,26
ОТ4-0 a+b 850-930 0,4-1,4 0,5-1,3 - - 0,3 - - - - - 0,1 0,3 0,12 0,3 0,15 0,05 0,012 0,3
ОТ4-0 л, к     0,8-1,3 0,7-1,2                 0,08 0,25 0,1 0,25 0,14 0,04 0,01 0,25
ОТ4-0 тр     0,5-1 0,5-1,0                 0,09 0,25 0,1 0,25 0,14 0,04 0,01 0,25
ОТ4-1 a+b 910-950 1,5-2,5 0,7-2 - - 0,3 - - - - - 0,1 0,3 0,12 0,3 0,15 0,05 0,012 0,3
ОТ4-1 л,тр,к,с     1,7-2,4 1-1,4                 0,08 0,25 0,1 0,25 0,14 0,04 0,006 0,25
ОТ4-2 a+b 990-1050 5,5-7,0 1-2,3 - - 0,5-2,5 - - - - - 0,1 0,3 0,15 - 0,15 0,05 0,012 -
ОТ4 a+b 920-960 3,5-5,0 0,8-2 - - - - - - - - 0,1 0,3 0,12 0,3 0,15 0,05 0,012 0,3
ОТ4 л a+b   3,7-4,5 1-1,7                 0,08 0,25 0,1 0,25 0,14 0,04 0,006 0,25
ОТ4 тр, с     3,7-4,5 1-1,7                 0,08 0,25 0,1 0,25 0,14 0,05 0,005 0,25
ОТ4 к, лд     4,1-4,8 1,2-1,9                 0,08 0,25 0,1 0,25 0,14 0,04 0,006 0,25
ВТ3-1   960-1000 5,5-7,0 - 2,0-3,0 - - 0,8-2,3   0,15-0,4 0,2-0,7   0,1     0,5 0,18 0,05 0,015 0,3
ВТ3-1 л, д2, д3     6,0-6,7   2,1-2,8     1,2-1,8   0,23-0,4 0,3-0,6   0,08     0,45 0,13 0,04 0,008 0,25
ВТ3-1 лд, лд2, лд3     5,8-6,6   2,1-2,8     1,2-1,8   0,25-0,4 0,3-0,6   0,08     0,45 0,14 0,04 0,008 0,25
ВТ5   980-1030 4,3-6,2 - - - - - - - - - 0,1 0,3 0,15 0,3 0,2 0,05 0,015 0,3
ВТ5 элф     5,4-5,9   0,5 0,5             0,05 0,25 0,12 0,25 0,14 0,03 0,01 0,25
ВТ5 a   4,5-6,2   0,8 1,2 0,3           0,1 0,3 0,12 0,25 0,2 0,05 0,015 0,3
                                  0,17
при легировании
     
ВТ5-1 a 980-1030 4,3-6,0 - - - - - 2,0-3,0       0,1 0,3 0,15 0,3 0,15 0,05 0,015 0,3
ВТ5-1 х     4,2-5,3 0,08         2,2-2,8       0,04 0,18 0,08 0,18 0,11 0,03 0,006 0,25
ВТ5-1 хтч     4,7-5,3 0,03         2,2-2,8       0,04 0,18 0,08   0,11 0,03 0,006 0,25
ВТ5-1 л     4,6-5,5     0,5     2,2-2,8       0,08 0,25 0,1 0,25 0,14 0,04 0,01 0,25
ВТ5-1 лж     4,6-5,5     0,5     2,2-2,8       0,08 0,25 0,1 0,25 0,11 0,04 0,01 0,25
ВТ5-1 к, лд     5,0-5,8     0,9     2,4-2,9       0,08 0,25 0,1 0,25 0,11 0,04 0,01 0,25
ВТ6 a+b 980-1010 5,3-6,5 - - 3,5-4,5 - - - - - - 0,1 0,25 0,15 0,3 0,15 0,04 0,015 0,3
ВТ6-С a+b 950-990 5,3-6,3 - - 3,5-4,5 - - - - - - 0,1 0,3 0,15 0,25 0,2 0,05 0,015 0,3
ВТ6 С*     5,5-6,75     3,5-4,5             0,1 0,4 0,07   0,07 0,05 0,01 0,3
ВТ6-Ч a+b   5,5-6,75 - - 3,5-4,5 - - - - - - 0,1 0,3 0,05 - 0,12 0,05 0,01 -
ВТ6ч.ча.Т5 6Ал40     5,8-6,4     3,8-4,4             0,08 0,3 0,06 0,04 0,08-0,15 0,04 0,008 0,25
ВТ6 чПс, Т9, 5А2, 5В     2,7-3,3     2,2-2,8             0,05 0,25 0,05   0,08-0,12 0,02 0,008 0,25
ВТ6 ам     5,7-6,4     3,8-4,5             0,07 0,28 0,08 0,25 0,18 0,04 0,006 0,25
ВТ6 к, Д2, Д3     5,7-6,5     4,2-5,2         0,4   0,08   0,08 0,25 0,17 0,04 0,006 0,25
ВТ6 элф     5,8-6,4     3,8-4,4             0,07 0,23 0,08 0,25 0,12 0,04 0,008 0,25
ВТ6 ск     5,7-6,1     3,8-4,4             0,07 0,23 0,08 0,25 0,12 0,04 0,006 0,25
ВТ6 сл, см, скрт     5,7-6,1     3,8-4,4             0,07 0,23 0,08 0,25 0,12 0,04 0,006 0,25
ВТ8 a+b 980-1020 5,8-7 - 2,8-3,8 - - - - 0,2-0,4     0,1 0,3 - 0,5 0,15 0,05 0,015 0,3
ВТ8М     5-6,0 - 3,5-4,5 - - - - 0,15-0,35 - - - - - - - - - -
ВТ8 д2, д3, лд2     5,3-5,7   3,1-3,6         0,25-0,8     0,08 0,25   0,45 0,13 0,04 0,01 0,25
ВТ8 млд2, лд, лд3     5,5-5,7   3,6-4,2         0,18-1,3     0,08 0,25   0,45 0,14 0,03 0,01 0,25
ВТ9 a+b 980-1020 5,8-7 - 2,8-3,8 - 1,0-2,0 - - 0,2-0,35     0,1 0,25 - - 0,15 0,05 0,015 0,3
ВТ9 прл, д2, д3     6,2-6,7   3,1-3,6   1,4-1,9     0,22-0,3     0,08 0,25     0,13 0,04 0,01 0,25
ВТ9 лд, лд2, лд3     6,2-6,7   3,1-3,6   1,4-1,9     0,32 0,23   0,09       0,13 0,04 0,01 0,25
ВТ14 a+b 920-960 3,5-6,3 - 2,5-3,8 0,9-1,9 - - - - - - 0,1 0,3 0,15 0,3 0,15 0,05 0,015 0,3
ВТ14 элф     5,5-6,0   2,8-3,5 1-1,6             0,08 0,23 0,12 0,25 0,12 0,04 0,01 0,25
ВТ14 л, лп     3,8-4,3   2,8-3,5 1-1,5             0,08 0,25 0,12 0,25 0,14 0,04 0,01 0,25
ВТ14к     5,5-6,1   3-3,6 1,3-1,8             0,08 0,25 0,12 0,25 0,14 0,04 0,01 0,25
ВТ15 b 750-800 2,3-3,6 - 6,8-8,0 - - 9,5-11 - - - - 0,1 0,3 0,15   0,15 0,05 0,012 0,3
ВТ16 a+b 840-880 1,8-3,8 - 4,5-5,5 - - - - - - - 0,1 0,25 0,15 0,3 0,15 0,05 0,015 0,3
ВТ16к     2,5-3,4   4,7-5,2 4,2-4,8             0,08 0,2 0,12 0,25 0,13 0,04 0,008 0,25
ВТ16з     2,3-3,2   4,7-5,2 4,2-4,8             0,08 0,2 0,12 0,25 0,13 0,04 0,008 0,25
ВТ17     5,2-6,5     1-2,2 5,0-6,5     0,12 0,25   0,08         0,04    
ВТ18 a 990-1020 7,2-8,2 - 0,2-1,0 - 10,0-12 - - 0,05-0,18 - 0,5-1,5 0,1 0,15     0,15 0,05 0,015 0,3
ВТ18У a+b 990-130 6,2-7,3 - 0,4-1,0 - 3,5-4,5 - 2,0-3,0 0,1-0,25 - 0,5-1,5 0,1 0,2     0,14 0,04 0,015 0,3
ВТ18 д, лд, к     2,6-2,9   0,4-0,9   10,5-11,7     0,08-0,2     0,08 0,12     0,12 0,04 0,1 0,25
ВТ18-1у,уд,д2,д3     6,5-7   0,5-0,9   3,7-4,3   2,1-2,9   0,12-0,24   0,08 0,18     0,13 0,03 0,012 0,25
ВТ18-1лд,лд2,лд3,к     6,5-7   0,5-0,9   3,7-4,3   2,1-2,9   0,12-0,24   0,08 0,18     0,13 0,05 0,12 0,25
ВТ19 b 780 3 - 5,5 3,5 1 5,5 - - - - - - - - - - - -
ВТ20 a 980-1020 5,5-7 - 0,5 2,0 0,8-2,5 1,5-2,5 - - - - 0,1 0,25 0,15   0,15 0,05 0,015 0,3
ВТ20 элф     6,1-6,5   1,4-1,9 1,2-2,1 1,8-2,4           0,07 0,25 0,12   0,11 0,03 0,01 0,25
ВТ20 л     6,2-6,7   0,6-1,2 0,3-1,3 1,6-2,1           0,08 0,25 0,12   0,014 0,04 0,006 0,25
ВТ20 ол     5,8-6,6   1,2-1,9 1,4-2,3 1,6-2,1           0,08 0,25 0,12   0,14 0,04 0,006 0,25
ВТ20 лд, к     6,1-6,7   1,4-1,9 1,4-2,4 1,6-2,3           0,08 0,25 0,12   0,13 0,04 0,006 0,25
ВТ21 л     6,1-6,9   0,5-0,9 0,4-1,3 4,3-5,7 0,25-0,45         0,07 0,4 0,18   0,13 0,03 0,008 0,25
ВТ22 a+b 840-880 4,4-5,7 - 4,0-5,5 4,0-5,5 - 0,5-1,5 - - 0,5-1,5 - 0,1   0,15 0,3 0,2 0,05 0,015 0,3
ВТ22 лд,д2,д3     4,7-5,4   4,3-5,2 4,3-5,3   0,7-1,2     0,7-1,2   0,08   0,12   0,15 0,04 0,01 0,25
ВТ23 a+b 870-880 4,0-6,3 - 1,5-2,5 4,0-5,0   0,8-1,4 - - 0,4-1 - 0,1 0,6-0,8 0,15 0,3 0,15 0,05 0,015 0,3
ВТ23 л     4,3-5,2   1,6-2,2 4,2-4,6   0,9-1,2     0,45-0,75   0,08   0,13   0,13 0,04 0,006 0,25
ВТ23 к, пл     5,5-6,0   1,7-2,3 4,3-4,9   0,9-1,3     0,45-0,75   0,08   0,13   0,1 0,04 0,006 0,25
ВТ25     6,7-7,2 - 1,5-2,5 - 0,8-2,5 - 0,8-2,5 0,2-0,3 - 0,3-1,5 - - - - - - - -
ВТ25 У     6,0-7,0 - 3,5-4,5 - 3,0-4,5 - 1,0-2,5 0,1-0,3 - 0,5-1,5 0,1 0,15     0,15 0,04 0,01 0,3
ВТ25 к,д,лд,д2     6,5-6,9   1,6-2,4   1,0-2,3   1,2-2,3 0,1-0,24     0,03 0,22     0,13 0,03 0,012 0,25
ВТ25-1ч,л,д2,д3     6,3-6,7   1,7-4,3   1,2-4,3   1,3-2,3 0,1-0,25     0,09 0,14     0,14 0,03 0,008 0,28
ВТ25-1 лд,лд2,лд3     6,3-6,7   1,7-4,3   3,2-4,3   1,3-2,3 0,12-0,3     0,09 0,14     0,14 0,03 0,008 0,28
ВТ30 b 750-770 - - 11,5 - 6 - 4,5 - - - - - - - - - - -
ВТ32 b 780 3 - 8,5 8,5 - 1,3   - 1,3 - - - - - - - - -
ВТ35 b   2,0-4,0 - 0,5-2,0 14-16 0,3-2,0 2,0-4,0 2,0-4,0 - - 0,001-0,4 0,1 0,3 0,15   0,15 0,05 0,015 0,3
200 a   - - - - - - - - - 0,2-0,3 0,07 0,18 0,1   0,12 0,04 0,01 03
201(у) b   - - 2,9-3,5 - 0,1-0,7 - - 0,1 0,25 0,5-2,5 0,1       0,12 0,04 0,012  
207     - - - - 1,8-2,5 - - - - 2,0-2,7 0,07 0,3 0,1   0,2 0,04 0,01  
ПТ3 АТ3 тр     2,0-3,5         0,2-0,5   0,2-0,4 0,2-0,5   0,1       0,15 0,05 0,008 0,3
ПТ3В (сл,ск)     3,7-4,8     1,7-2,3             0,08 0,2 0,1 0,25 0,13 0,03 0,005 0,25
ПТ3В у     3,7-4,9     1,8-2,3             0,03-0,08 0,2 0,1   0,13 0,03 0,005 0,25
ПТ3В кт     3,6-4,2     1,5-1,9             0,05 0,18 0,1   0,11 0,03 0,005 0,25
ПТ3В     3,5-5,0 - - 1,2-2,5 - - - - - - 0,1 0,25 0,12 0,3 0,15 0,04 0,008 0,3
Спл 7 a   1,2-2,5       2,0-3,0             0,3 0,15          
3-11 a   2,5-3,5                     0,4 0,15          
ТС6 b 750-800 2,4-3,6   3,5-4,5 6,5-7,5 0,5-1,3 9,8-11,3     <0,3   0,1   0,1   0,13 0,04    
ТС6     2,7-3,3   3,7-4,1 6,8-7,2 0,8-1,2 10,1-10,9         0,08 0,25 0,08   0,12 0,03 0,006 0,25
ТС8 a+b   5,5-6,8   1,5-2,5 1,8-2,8 2,5-3,5   2,8-3,7   0,8-1,3   0,02       0,1 0,05 0,001  
Пт6 АТ6     6,2-6,7         0,53-0,87   0,28-0,57 0,28-0,57   0,08       0,13 0,04 0,009  
ПТ7М   910-950 1,8-2,5       2,0-3,0           0,1 0,25 0,12   0,15 0,04 0,006 0,3
Т2     0,16                   0,03 0,06     0,17 0,02 0,003 0,3
ТС5 л     4,9-5,7     1,6-2,4 2,7-3,3   2,7-3,4       0,08 0,25 0,12   0,11 0,04 0,008 0,25
ТС5 тр     5,1-5,9     1,6-2,4 1,6-2,4   2,7-3,3       0,08 0,25 0,12   0,11 0,04 0,008 0,25
Эт2     2,4-2,9                   0,08 0,2 0,1   0,1 0,03   0,25
Эт5     3,3-3,8                   0,08 0,2 0,1   0,1 0,03   0,25
Эт5     4,2-4,8     1,6-2,2             0,08 0,2 0,1   0,1 0,03   0,25
Эт7     5,0-5,7     1,9-2,5 2,1-2,7           0,08 0,2 0,1   0,1 0,03   0,25
ПТ1 м     0,2-0,7       0,3     0,1 0,2   0,07 0,18 0,08 0,25 0,12 0,04 0,005 0,3
    1,5-2,5     1,0-2,0       0,1 0,2   0,07 0,15 0,08   0,12 0,04 0,003 0,3
3 м, с     3,5-5,0       0,3     0,12 0,25   0,1 0,2 0,1 0,25 0,15 0,04 0,005 0,3
14     3,5-5,6   1,8-3,5 0,5-2,5 0,3     0,12 0,25   0,1 0,2 0,1 0,25 0,15 0,04 0,005 0,3
19     5,0-6,5       1,0-2,5     0,12 0,2   0,08 0,18 0,1   0,14 0,04 0,005 0,3
40 (т)     1,5-3,5     0,5-2,5 0,3     0,12     0,07 0,2 0,1 0,25 0,14 0,04 0,005 0,3
58     5,1-5,7   0,8-1,2 1,2-1,7             0,03-0,08 0,23 0,1   0,12 0,03 0,005 0,25
4201         2,9-3,5   0,1-0,7     0,1 0,25                  
4207             1,8-25                          
ТЛЗ                                        
ТЛ5           1,2-2,5     2                      
5B     4,7-6,3   0,7-2,0 1,0-1,9 0,1     0,12 0,25   0,06-0,14       0,13 0,04   0,3
37     4,3-6,3   1,5-2,5   0,2-1,0     0,12 0,25   0,05-0,14       0,14 0,04   0,3
27     3,0-4,2     0,7-1,5 2,0-3,0     0,12 0,25   0,1       0,14 0,04   0,3
Проволока
ВТ1-00 св     0,2                   0,05 0,15 0,08   0,12 0,03 0,003 0,1
ВТ2 св     2,0-3,0                   0,05 0,15 0,1   0,12 0,03 0,003 0,3
    1,5-2,5     0,8-2,0             0,07 0,2 0,1   0,12 0,04 0,002 0,3
ПТ7 Мсв     1,8-2,5       2,0-3,0           0,05 0,15 0,1   0,12 0,03 0,002 0,3
ОТ4 св     3,5-5,0 0,8-2,0     0,3           0,1 0,3 0,12   0,15 0,05 0,006 0,3
ОТ4-1 св     1,5-2,5 0,7-2,0     0,3           0,1 0,3 0,12   0,15 0,005 0,006 0,3
СПТ-2     3,5-4,5     2,5-3,5 1,0-2,0           0,05 0,15 0,1   0,12 0,04 0,003 0,3
ВТ6 св     3,5-4,5     2,5-3,5             0,05 0,15 0,1   0,12 0,04 0,003 0,3
ВТ20-1 св     2,0-3,0   0,5-1,5 0,5-1,5 1,0-2,0           0,05 0,15 0,1   0,12 0,04 0,003 0,3
ВТ20-2 св     3,5-4,5   0,5-1,5 0,5-1,5 1,0-2,0           0,05 0,15 0,1   0,12 0,04 0,003 0,3
СП15     3,0-5,5   2,0-3,5 2,0-3,5 1,0-2,0           0,1 0,3 0,15   0,15 0,05 0,006 0,3
ХОТИТЕ КУПИТЬ ТИТАНОВЫЙ ПРОКАТ В КАЗАНИ?
×